Vad händer med lön vid ett skyddsstopp?

Om det ligger ett skyddsstopp på arbetsplatsen vad gäller då med lön och sjukskrivningar?

SVAR: Efter ett skyddsstopp ska arbetsgivaren antingen företa åtgärder som skyddsombudet anser tillfredsställande för att eliminera en "omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa", komma överens med skyddsombudet eller - vid oenighet - vända sig till Arbetsmiljöverket för ett avgörande. Under den tid skyddsstoppet varar gäller samma villkor som vid normalt arbete: lön ska alltså utgå och sjukanmälningar etc företas för dem som berörs av stoppet.