VAD GÖR VI ÅT REHABILITERINGEN – VI HAR INGEN PLAN

På vår arbetsplats, som är ett mindre verkstadsföretag med lättare tillverkning, finns egentligen ingen strategi för hur rehabarbetet ska gå till. Nu har få varit sjuka, men man vet ju aldrig. I vilken ände ska man börja, undrar ett nyvalt skyddsombud?

SVAR: Bra fråga! Börja med att läsa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. Alla arbetsgivare ska arbeta efter den, oavsett storlek på företag. Det handlar om att man som arbetsgivare har rutiner för hur man hanterar medarbetare som är sjuka/har nedsatt arbetsförmåga. Föreskriften med tillhörande material hittar du på www.av.se