Vad gäller vid projekt?

Om en församling är ägare till ett projekt (med flera samarbetsparters och har finansiering från flera håll), vem räknas då som arbetsgivare? Församlingen eller projektledningen?

SVAR: I en projektgrupp med personer från olika arbetsgivare behåller de olika arbetsgivarna separat arbetsmiljöansvar för sina anställda och projektets ägare har ett samordningsansvar. Läs gärna Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 203.