VAD GÄLLER I FILIAL UTOMLANDS?

 Om man har filialer i verksamheten utomlands, är det då arbetsmiljölagstiftningen i Sverige som gäller även för dem eller gäller det aktuella landets lagar och regler?

SVAR: Arbetsmiljölagen är territoriell, gäller inom landet. En filial utomlands har att efterkomma det landets lagar. Om en person, anställd i den inhemska organisationen, tillfälligtvis arbetar i filialen gäller samma sak: personen skyddas då av den utländska motsvarigheten till arbetsmiljölagen. I ett sådant fall har dock den svenska arbetsgivaren en plikt att informera och instruera den anställde om eventuella särskilda risker eller omständigheter den tillfälliga placeringen kan innebära.