Vad gäller för pallar?

Jag har jobbat mycket med att förbättra arbetsmiljön på vår arbetsplats det senaste året, däribland att få igång skyddsronderna på ett bra sätt. En av frågorna som har levt kvar sen tidigare skyddsronder är: Är alla pallar som används i ställage EUR-pallar? Det vi nu funderar på är om det är ett krav/lag på att det endast får vara EUR-pallar eller inte?
Om så inte är fallet finns det några specifika krav på vad för slags pall som ska användas i ställage?

SVAR: Lagen säger ingenting specifikt om detta, men ställage och pallar är anpassade till varandra enligt en standard. Frågan om andra än EUR-pallar måste lösas lokalt, genom att arbetsgivaren gör en riskanalys enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och inför regler som grundar sig på analysen. Man ska dock ta hänsyn till att så kallade engångspallar är dimensionerade för de lastvikter olika levererade varor har. De är avsedda för lagring på plant underlag, men är inte säkert starka nog att vila på pallställets balkar, som ju bara bär upp dem längs kortsidorna. Rekommendationen här är att alltid först ställa dem på EUR-pall innan de förflyttas in i pallställen, se Arbetsmiljöverkets Checklista Truckar.