Ska varningar tas upp?

Vi har ett antal olika arbetsställen i Sverige och jag är arbetsmiljöombud. Det har delats ut varningar vid (åtminstone) en av arbetsplatserna. Vad jag funderar på är om varför det inte tas upp i arbetsmiljömötena?

SVAR: Om varningen berör frågor om arbetsmiljön, t ex anställds hot mot annan anställd eller drogpåverkan som äventyrar säkerheten generellt, är det rimligt att redovisa händelsen, dock utan namns nämnande. Jag föreslår att ni på företaget kommer överens om vad som ska och bör tas upp på arbetsmiljömötena! På vanliga arbetsplatsmöten kan även varningar som inte har göra med händelser som inverkar på arbetsmiljön tas upp. Det finns, i sådana sammanhang, fog för att göra klart skillnaden mellan tillsägelse (eller erinran) och varning, se t ex www.regelboken.nu/dokument/227.