Ska tillbudet anmälas?

Om en anställd kör av vägen på sin ordinarie väg till arbetet, men utan att skada sig, det blir endast materiella skador, ska det rapporteras till ”Anmäl arbetsskada” eller räcker det att vi loggar incidenten hos oss?

SVAR: Jag vet inte vad du menar med "loggar in incidenten hos oss" men utgår från att det handlar om någon form av tillbudsrapportering. Det räcker antagligen, "Anmäl arbetsskada" ska bara användas om skada uppstått, om tillbudet är "allvarligt" eller om det finns goda skäl att misstänka att händelsen kan ha orsakat skador som kan visa sig på sikt.