SKA JAG BLI CHEF ÖVER KOLLEGOR?

Jag har blivit tillfrågad om jag vill ta en arbetsledartjänst och bli chef över mina tidigare kollegor. Jag känner mig väldigt tveksam och ser framför mig hur kollegerna snart ser mig som en förrädare och hur ledningen ser mig som om jag fortfarande stod på de anställdas sida… Men båda parter säger att de vill ha mig. Vad ska jag tänka på när jag beslutar mig?

SVAR: Du ska tänka på dig själv, närmare bestämt om du har några idéer om hur du, som arbetsledare, skulle sköta ditt ansvarsområde på annat sätt än hur det görs nu, och om det skulle ge fördelar – och för vilka. Detta inkluderar frågan om dina kolleger, som grupp, är sådana att du skulle vilja leda deras arbete på det sätt som föresvävar dig. Jag kan tänka mig att det känns uppmuntrande att både ledning och anställda litar på dig, men dina farhågor väger också tungt. Då bör ett beslut bygga på, bland annat, att du vill pröva ett visst sätt att leda arbetet, och du bör redovisa, både uppåt och i sidled, vad det kan komma att innebära, och avvakta reaktionerna innan du bestämmer dig. Annat att tänka på eller snarare fråga dig: känner jag tillräckligt till vilka uppgifter jag förväntas klara, får jag någon utbildning för uppdraget, kan jag få prova som arbetsledare och få tillbaka mitt gamla jobb om jag så vill?