SKA ÄVEN SMÅ SKADOR ANMÄLAS?

Hur stor ska en skada vara som man råkar ut för på jobbet för att man ska bry sig om att anmäla tillbud? Häromdagen halkade jag av en kort stege, bara en halv meter, och skrapade ena handen lite när jag försökte ta emot mig mot väggen. Är detta något att anmäla? Och till vem ska anmälan gå?

SVAR: Det är inte enbart skadans storlek som avgör om man ska bry sig om att anmäla, det är hur illa det kunde ha gått. I ditt fall kan den ringa skadan ha berott på tur, på god balans, på hur den närmaste omgivningen var beskaffad osv, men man kan inte räkna med att det blir en bagatellskada nästa gång någon ”halkar av” från stegen. Den uppmärksamhet på risker som ett rapporterat tillbud skapar ger anledning till frågor: Var stegen stadig nog, var stegpinnarna tillräckligt sträva, var skorna lämpliga? I bästa fall leder de till en genomlysning av både behovet av att arbeta från stege och, om så krävs, hur säkerheten maximeras. Tillbudsrapporteringen blir på så sätt en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ska bedriva. Om det redan finns en policy och rutin för tillbudsrapportering på arbetsplatsen ska det framgå till vem, och hur, tillbudet ska rapporteras. Saknas dessa är det till närmaste chef. I Arbetsmiljöverkets broschyr ”Rapportera tillbuden” får du fylligare information.