På min arbetsplats har de flesta eget rum men vi kommer att behöva tränga ihop oss

På min arbetsplats har de flesta eget rum men vi kommer att behöva tränga ihop oss allt mer och några delar redan nu rum. Vid senaste skyddsronden framkom önskemål om ”umgängesregler” för dem som delar rum, t ex att begränsa telefonpratande, att inte tillåta spontana möten på rummet
osv.
Känner ni till om det finns något sådant nedskrivet? Det är ju ofta lättare att kunna hänvisa till regler och riktlinjer än att ”vara besvärlig”.

SVAR: Det har inte utfärdats några bindande regler om begränsning av störningar på kontor. Däremot sägs, i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om hur föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02 ) ska tillämpas, att buller kan vara ”störande och tröttande. Det kan bidra till den mentala belastningen och störa koncentrationen inför en arbetsuppgift och därmed göra arbetsuppgifterna mer ansträngande”. Just prat är särskilt störande, vi tappar lätt tråden i vårt tänkande eller i våra resonemang, det är väl belagt i forskningen. I värsta fall läggs den belastning det innebär att tvinga sig ignorera det störande pratet på en stress som byggts upp av andra orsaker. Jag är rädd att du tvingas ”vara besvärlig”, men det är en rättighet, som för övrigt också tillkommer dem som ska arbeta i lokalerna (Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 3 st). Det finns dock förebilder: företag som har en policy för uppträdande i kontorslandskap eller delade rum. Ett sådant är Amarill AB i Saltsjöbaden.