Måste vi använda företagets gemensamma ytterkläder?

Vi har fria arbetskläder på vårt företag och vi har även vinterkläder, men nu har en chef sagt att man ska använda vinterkläderna tillsammas och de inte är persoliga längre. Detta upplevs inte hygieniskt av personalen eftersom man tar inte hänsyn till allergier-kroppslukt-parfymer-rökning mm.

SVAR: Arbetskläder är generellt inte reglerat i lagar och regler, om det inte ingår som personlig skyddsutrustning. Istället kan detta vara reglerat i kollektivavtal och är det inte det, så är det arbetsgivaren som bestämmer om och under vilka former ni ska förses med arbetskläder (enligt policy). Vill arbetsgivaren att ni under arbetsdagen ska förmedla ett enhetligt uttryck och t ex bära företagets logga/"färger", får de stå för den kostnaden. Arbetsgivaren kan inte förvänta sig att ni använder kollektiva företagskläder på arbetstid, utan då kan ni välja bort dessa. Den som inte vill nyttja de gemensamma ytterkläderna använder då sina egna. På många ställen där man har "gemensamma" arbetskläder (vanligtvis inomhuskläder), så tvättas dessa efter varje användning, och de anställda kan hämta nya varje dag om de behöver. Hör gärna med facket om det här med fria arbetskläder ingår i någon överenskommelse med dem, och hur det är tänkt att fungera.