Måste timmisar vara tillgängliga?

Hej, har arbetsgivaren rätt att ställa krav på den personal som ingår i en så kallad vikariepool av ”timmisar”. Vår arbetsgivare vill att dessa personer ska vara tillgängliga för arbete när den ordinarie personalen vill/ska ta semester exempelvis (jul/sommar/påsk). Får man på något sätt ställa krav på att de ska vara tillgängliga på något sätt, eller finns det annat de kan göra för att få dessa personer att ställa upp på detta.

SVAR: Hej, har arbetsgivaren rätt att ställa krav på den personal som ingår i en så kallad vikariepool av "timmisar". Vår arbetsgivare vill att dessa personer ska vara tillgängliga för arbete när den ordinarie personalen vill/ska ta semester exempelvis (jul/sommar/påsk). Får man på något sätt ställa krav på att de ska vara tillgängliga på något sätt, eller finns det annat de kan göra för att få dessa personer att ställa upp på detta.