Måste jag jobba hemma hos rökare?

Jag jobbar på ett elbolag där jag byter elmätare inne hos kunder lite då och då. I vissa lägenheter eller hus så är det väldig mycket cigarettrök. Min fråga är då, är jag verkligen tvungen att utsätta mig för denna miljö? Jag har väldigt svårt för cigarettrök samt att chefen inte tar detta på allvar.

SVAR: Ditt problem är detsamma som många i hemtjänsten och personal på äldreboenden möter: passiv rökning. Nu är det så att rätten att röka i sin egen bostad inte ifrågasätts av arbetsmiljölagen - annan lagstiftning går före. Lösningarna på detta problem varierar: överenskommelser med de boende om rökning endast på vissa platser, vädring före tjänsternas utförande, scheman som låter icke- rökande personal arbeta hos icke-rökande boende, etc. En instruktiv text hittar du på http://www.regelboken.nu/rattsfall/112 Jag tycker att du ska ta upp med din chef möjligheten att diskutera med elkunderna om "förebyggande vädring" eller andra liknande åtgärder. Din chef har skyldighet att skydda dig från passiv rökning så långt som möjligt. Alternativet är att du arbetar med andningsskydd med partikelfilter, och då inte ett enkelt munskydd utan ett som skyddar mot tobaksrökens fina partiklar.