MÅSTE JAG ÅKA TILL EN AVLÄGSEN LÄKARE?

Jag har varit sjuk fler än sex gånger på ett år. Min arbetsgivare säger nu att jag måste åka till en speciell mottagning långt från min bostad varje gång jag blir sjuk första gången. Det tar jättelång tid och är svårt när man är sjuk att resa med kommunaltrafiken, upp till två timmar. Samtidigt har jag ju ingen ersättning denna dag pga karens – borde inte jag få välja själv hur jag vill spendera min oavlönade dag? Jag blir ju inte precis bättre genom att flänga och fara? Jag misstänker att min strulande mage beror på stress.

SVAR: Det framgår inte om en rehabiliteringsutredning gjorts – en sådan ska göras om någon varit sjuk mer än sex gånger under ett år. Jag tycker att det verkar orimligt att en rehabilitering tar sig den form du beskriver, antingen nu sakfrågan handlar om läkarintyg från första dagen från specialkliniken eller någon form av behandling. Rör det sig om det senare bör du ha fått något slags besked från den avlägsna kliniken om behovet av snabb behandling när sjukdomen sätter in. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) står det uttryckligen att sådan verksamhet ska ”organiseras så att den kan ske i samarbete med de enskilda arbetstagare som berörs av åtgärderna samt med deras företrädare i arbetsmiljöfrågor.” Du bör ta kontakt med ditt skyddsombud, som kan reda ut om arbetsgivaren följt reglerna.