Måste arbetsgivaren teckna försäkringar mot risker?

Är en arbetsgivare skyldig att olycksfallsförsäkra de anställda i en verksamhet som innebär risker? Vilket är försäkringskravet för underleverantörer t.ex inom byggsektorn?

SVAR: Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren snarare skyldig att åtgärda riskerna i arbetsmiljön än att teckna försäkringar. Vid riskfyllda moment ska arbetsgivaren riskbedöma situationen och sätta upp en handlingsplan för kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder. Kvarstående risker kräver personlig skyddsutrustning, skriftliga instruktioner och rutiner mm för att leva upp till Arbetsmiljölagens generalparagraf att undvika skador och ohälsa i arbetslivet. Så vitt jag vet är försäkringar frivilliga för arbetsgivarna, kanske med något undantag. Däremot kan det ingå i olika kollektivavtal. Jag har konsulterat en extern personalexpert, som svarar så här om just försäkringsfrågorna: "De försäkringar som är obligatoriska är de som omfattas i kollektivavtal. Har man inte något kollektivavtal så är det upp till arbetsgivaren vad han vill ta för risker. Men, för att undvika skadestånd i verksamheter överhuvudtaget, har såvitt jag vet de flesta någon typ av företagsförsäkring som även omfattar anställda. Och i synnerhet verksamheter där det kan uppkomma skador eller olyckor, eller där en handling gjord av en anställd kan leda till skada för tredje man. I ett avtal med en underentreprenör bör man kräva att denne är försäkrad enligt de förutsättning som gäller för den specifika verksamheten. Det kan då gälla både personskador och rent affärsmässiga skador. När det gäller byggsektorn kan jag inte svara med säkerhet, men det finns regler genom branschvillkoren ex vis UE 2004, som avser villkoren för underentreprenörer, där man hänvisar till skyldigheten att dels ha kollektivavtal och dels att ha gällande ansvarsförsäkringar. I detta ligger då att ha gällande kollektivavtalsförsäkringar."