Livskvalité för nattarbetare?

Jag är en nattarbetare som undrar vilket upplägg som är bäst för hälsa och livskvalitet?  Att arbeta ett fåtal nätter i sträck och vara ledig ett fåtal nätter där emellan eller att arbeta sju nätter i rad för att sedan vara ledig sju nätter?

SVAR: En första reflexion kring din fråga gäller om du kan välja. Av den forskning kring nattarbete och de rekommendationerna som bygger på forskningen framgår bland annat att anställdas inflytande på schemaläggning kan minska natt- och skiftarbetets negativa effekter på sömn och hälsa. Till exempel är permanent nattarbete helt i sin ordning om det är självvalt, vilket förutsätter till exempel att inga sociala behov sätts på undantag. Men din fråga gäller om två olika periodiska scheman generellt påverkar hälsa och välbefinnande på olika sätt. Det gör de. Störningen av dygnsrytm och risken för att en sömnbrist byggs upp minskar vid så kallade snabbroterande skiftsystem – högst fyra likadana skift i följd. Ett litet antal studier antyder också att det är bra med utspridda lediga dagar i schemat, utöver veckovilan, som medger återhämtning, liksom någon enstaka litet längre period av ledighet. Sambandet mellan nattarbete och hälsa förmedlas av den stress – kroppens svar på påfrestningar - som nattarbetet ger upphov till. Man vet att ett långvarigt stresstillstånd i kroppen påverkar flera sjukdomsrisker, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Så kallad coping – strategier för vila, återhämtning och sömn som verkar välgörande ända ner på cellnivå – motverkar effekterna av stress. Läs gärna ”Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt” av Göran Kecklund. Den finns på Internet.