Krävs utbildning för truck?

Jag har arbetat med att köra truck 1 år och 6 månader (heltid) men ännu inte fått gå någon utbildning, inte ens fått ett tillfälligt truckkort. Har tjatat vid flera tillfällen på chefen att jag vill ha mitt kort, men hon tar aldrig tag i det.
Vad ska jag göra?

SVAR: Truckkortet är ett bevis på att du gått en truckförarutbildning, inte något generellt tillstånd att köra truck. Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 3 § ska arbetsgivaren ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”. Det underlättar för arbetsgivaren att ”förvissa sig”, om de som kör truck har truckförarutbildning och utbildningsbevis (truckkort), men det finns inget lagkrav på certifierad truckförarutbildning. I stället har arbetsmarknadens parter tagit fram en rekommendation av vad en truckförare ska känna till och behärska. Den heter ”Riktlinjer för truckförarens kunskaper och fördigheter - TLP10", finns som pdf på TYA:s hemsida och kan tjäna som norm när arbetsgivaren värderar en anställds lämplighet som truckförare. En arbetsplats där alla truckförare har - och har upprätthållit - godkänd utbildning enligt TLP10 anses uppfylla lagkraven vid inspektion av Arbetsmiljöverket. När arbetsgivaren gjort sin lämplighetsvärdering kan han eller hon utfärda ett tillstånd att köra truck, som då ska klargöra vilka trucktyper och på vilka platser tillståndet gäller, liksom andra restriktioner som kan vara aktuella. Du kan själv mäta dig mot riktlinjerna och se om dina kunskaper svarar mot dem. Om inte ska du redovisa dina brister för arbetsgivaren, som då har att ta ställning till i vilken utsträckning du behöver utbildning, sett mot arbetsplatsens lokala förhållanden.