krävs det ett tillstånd för jobb ute med gasol?

Vi jobbar med anläggning och lägger gatsten. Ibland behöver vi använda gasolvärmare på kullerstenen. Krävs det utbildning i heta arbeten och tillstånd för detta?

SVAR: Nej, inte om en bedömning av omgivningsmiljön ger som resultat att ingen brandrisk eller risk för personskada förekommer. Arbetets beställare - fastighetsägare, kommun, entreprenör osv - kräver i allmänhet att sådana arbeten sker under rådande försäkringsvillkor, men det handlar ibland om att tolka dem seriöst. Omläggning av kullersten mitt på ett tomt torg kan få ske utan utbildning i heta arbeten, men om samma personer ska göra det till exempel i Gamla Stan i Stockholm är det en annan sak. Där arbeten med gasolvärmare kan få göras av personal utan certifikat för heta arbeten är bevakningsfrågan a och o. Värmaren får inte lämnas obevakad i en ställning, med tanke på nyfikna barn eller påverkade personer.