Kan riskanalysen delegeras?

På vår arbetsplats anser sig arbetsgivarens representanter inte ha tid att gå med ”fysiskt” vid riskanalyserna. De delegerar arbetet till operatörerna och i bästa fall ett skyddsombud. När sedan riskanalyserna skall ”poängsättas” avseende risk, fara, konsekvens osv är arbetsgivarens representant med.
Min fråga är om det är ok att göra på detta sätt eller om företaget får bakläxa vid eventuell revision? Jag har haft diskussioner med företaget, men vi har inte kommit överens..

SVAR: Arbetsgivaren ska försäkra sig om att regelverket för den arbetsmiljön uppfylls, och ifråga om den fysiska arbetsmiljön har han ingen annan möjlighet att göra det än att ha egen ansvarig representant med på skyddsronderna. Det räcker alltså inte att de anställda företar riskinventeringen, ens med checklistor som utarbetats med föreskrifter som underlag. Krav i checklistor och föreskrifter kan nämligen tolkas, och det är arbetsgivarens tolkning som ska gälla, om inte Arbetsmiljöverket tillkallas och anger en annan. Arbetsgivaren ska inte kunna krypa undan, om en olycka inträffar, med att hävda att någon anställd försummat att redovisa en risk.