KAN MAN BEGÄRA ATT DET FINNS CYKELSTÄLL?

Kan man kräva att arbetsplatsen ordnar tillräckligt med cykelställ? Det går ju inte att bara ställa upp dem, utan man måste ju kunna kedja fast dem i något p g a stöldrisken. Alternativt – kan någon invända om jag tar med cykeln till tjänsterummet?

SVAR: Pröva duger, men arbetsgivaren har ingen principiell skyldighet att arrangera sådant. Inte heller kommunen, med det sorgliga resultat man ser överallt: nattparkerade cyklar plundrade på vitala delar och rena vrak. Stöldrisken varierar naturligtvis med tid på dygnet och en rad andra faktorer, men är aldrig helt försumbar. Den som öppet bär iväg en låst cykel betraktas lätt som ägaren. Jag tror du kan påräkna förståelse från kolleger och chef om du helt enkelt säger: ”Jag tänker ta in cykeln för att slippa få den stulen”. På motförslaget att du skulle ta in bara någon vital del ”så att ingen vill ha cykeln” är svaret att en cykel som du strippat på till exempel ett framhjul lätt blir betraktad som reservdelslager, där det bara är att ta för sig.