KAN JAG MOTIONSLYFTA PÅ LAGRET – JAG SITTER FÖR STILLA

Jag sitter alldeles för stilla vid min dator, samtidigt som det lyfts för fullt på vårt lager/pakethantering, bl a. Jag tänkte erbjuda mig att hjälpa till ett par timmar i veckan för att få motion. Tror ingen har invändningar. Är det något jag ska tänka på? De verkar mest hantera lättare bördor, på max tio kilo och har tillgång till en del hjälpmedel, som dock sällan verkar användas vad jag märkt.

SVAR: Till att börja med: det kan vara känsligt att gå in i en etablerad arbetsgemenskap för att ”hjälpa till”. De på lagret kanske inte vill ses som ett slags gym? Tala med din chef och dessutom med chefen för lagret. Framhåll motionsaspekten snarare än att du är till hjälp. Det kan för övrigt bli så, att om du lyckas i ditt uppsåt så vill andra med stillasittande arbete göra likadant. Dessutom kanske de på lagret då också vill byta ibland? Arbetsväxling kan vara en utmärkt idé, men är det möjligt att genomföra i större skala på ert företag? Om du ändå ges förmånen, starta din insats med uppvärmning som vid annan träning. Följ de råd och instruktioner för lyft och bärarbete som ska gälla på arbetsplatsen eller som gäller generellt: lyft om möjligt med hjälp av benen, bär nära kroppen, helst utan att vrida den, var extra försiktig i trånga utrymmen och om du måste huka dig för att komma fram. Tag mikropauser och utnyttja de möjlighet till variation som finns. Föregå med gott exempel när det gäller att använda hjälpmedel, men utan åthävor.