Jag blir mobbad av en kollega som är min chefsadministratör

Jag är uthyrd från ett stort personaluthyrningsföretag till ett universitet.
Jag blir mobbad av en kollega som är min chefsadministratör. Detta har pågått från i stort sett starten av uppdraget. Från att ha varit i liten skala har det accelererat och blivit värre och värre. Jag har lyft problematiken med min konsultchef, där jag har mött patrull. Det har varit möten på min arbetsplats, där jag har blivit satt på plats av kvinnan, inför hennes chefer. Det ska tilläggas att hennes chefer tycker att jag gör ett lysande jobb.
Jag har ställt upp på allt min chefsadm. har bett om, både vad gäller semestrar, ledigheter, arbetstider osv. Men i längden orkar ingen med elakheterna, påhoppen, utfrysningen och trakasserierna.
Det har gått så långt att mina kollegor undrar om jag mår bra. Tidigare var jag alltid glad, snar till skratt. Idag kämpar jag med att inte gråta inför mina kollegor, att helt enkelt orka.
Min sambo känner inte längre igen mig, jag har skrivit mitt testamente, ordnat med livförsäkring och allt annat kring min son. Anledningen är att jag har fått besked om att trots min fina arbetsinsats och att jag är så omtyckt av alla utom min chefsadm. så får jag inga referenser från min arbetsplats när jag slutar i september.
Jag har kontaktat fyra arbetsrättsadvokater, som säger att när jag blir avskedad kan dom ta i min situation, inte i nuläget.
Min fråga är, vad hamnar detta under, mobbing, trakasserier, förtal, kränkning. Vad har jag för rättigheter, vilka skyldigheter har min huvudarbetsgivare? Jag är inte fackligt ansluten.

SVAR: Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen, då kan du tala med det. Om skyddsombudet inte vill hjälpa dig så kan du begära in policy och handlingsplan angående kränkande särbehandling hos båda dina uppdragsgivare, de skall ha sådana. Problemet med en sådan här situation är i första hand att du inte är fast anställd och inte fackligt ansluten men, det är inte säkert att det hjälpt dig ändå, så illa är det. Du skriver i slutet att du inte kunde vara säker på dina referenser, jag undrar är det kvinnan som utsätter dig som ska lämna dem? Varför ska man annars påtala dina eventuella problem om det inte är du som orsakat dem. Här finns en länk http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h432.pdf&ei=oNf9TZnD som du kan använda. Det är Arbetsmiljöverkets information om vad som gäller. Tyvärr är det svårt att agera i dessa fall. Som inhyrd konsult kan det vara svårare att driva frågan, eftersom du eventuellt är beroende av om det är en snäv grupp arbetsgivare som använder sig av dina tjänster. Det finns ju uppenbarligen vittnen, men, i dessa fall så är det inte säkert att de vågar berätta vad de sett, om de har kvar sin anställning hos arbetsgivaren. Din privata bild stämmer överens med de som är utsatta för en kränkande behandling, därför vore det bra om du tog kontakt med Föreningen STOPP som har en jourtelefon och tidigare utsatta som kan hjälpa dig med information och liknande stöd. www.foreningenstopp.se