Inget sker efter olyckan!

På mitt arbete har de byggt om och gjort djupstaplingsställ. Vi har upptäckt att det på många ställen inte är förankrat. Där finns heller inga påkörningsskydd uppsatta. Ingen har koll på hur mycket vikt det tål osv.
Vårt skyddsombud har inte gjort något åt detta, inte cheferna heller. Nu hände det en olycka: någon körde in i pallstället så det är helt krökt och allt hänger löst. Pallarna är inklämda men ingen åtgärd har vidtagits. Hur ska vi få dem att stoppa arbetet och åtgärda så det blir rätt gjort och säkert?
Rådvill

SVAR: Det du beskriver ser ut som ett brott mot reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning. Där sägs bl a att ”riskmoment … skall undersökas och bedömas” (§3) och att ”förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras … om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat” (§4 p2). I föreskriftens kapitel A3 Ytterligare krav … sägs vidare att lagerställ ska ha tydlig märkning av maxlast per sektion och bärplan, påkörningsskydd om det finns risk för påkörning, förankring om det finns risk för instabilitet samt, om det inte är uppenbart onödigt, genomskjutningsskydd. Chefernas och skyddsombudets gemensamma accepterande av de defekter på pallstället som påkörningen vållat gör det svårt för er att få en ändring till stånd, särskilt som krav från den löpande produktionen antagligen ligger bakom. Begär av skyddsombudet att han eller hon kräver en plan för när lagerstället ska repareras och hur säkerheten ska garanteras under tiden. Om inget händer bör skyddsombudet att stoppa arbetet kring stället, möjligen efter att ha beskrivit situationen för Arbetsmiljöinspektionen, och rådgjort om den möjligheten. Villkoren för ett sådant skyddsombudsstopp är ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. Även om något stopp inte blir av är det viktigt att den myndighet som utfärdat regelverket får reda på överträdelser och gränsfall. Det är också möjligt att man på inspektionen, efter att ha fått kännedom om situationen, väljer att besöka arbetsplatsen och göra en egen bedömning på plats. Du kan också själv ta kontakt med inspektionen.