HUR SKYDDAR JAG HÄNDERNA?

Jag blir oljig om händerna av mitt jobb, eftersom det är mycket som är lite pillrigt – då tar jag av mig handskarna. Vad ska man tänka på när det gäller rengöringskrämer? Och finns det handskar med ”fingertoppskänsla”?

SVAR: En vanlig åtgärd bland dem med jobb av ditt slag, och krav på fingerfärdig finmotorik, är att skydda händerna med vad som kallats ”osynlig handske”. Det finns flera varumärken. ”Handsken” är en spray eller kräm som bildar en skyddande hinna, med viss livslängd, mot olja och smörjfett, frätande ämnen, kontaktallergiska ämnen, lim etc. Rengöringskrämer ska vara svagt sura, återfettande och gärna desinficerande, särskilt om arbetet tenderar att medföra småsår eller hudsprickor. Apotekets personal vet mer. Så kallade kirurghandskar ger den bästa fingertoppskänslan – prova gärna – men i ditt fall är det nog en lätt monteringshandske som är den bästa kompromissen mellan kraven på fingerfärdighet, hygien och tidsåtgång för pillrigt arbete.