HUR SKA VI HÖRA BÄTTRE I ÖPPET KONTOR?

Hur lägger man grunden till ett bra hörselklimat på jobbet? Jag tänker då på allt från att ta hänsyn och få kollegorna att inte babbla, till att skärma av och undvika hårda material, etc. Jobbar på öppet kontor. Vill inte personligen behöva tjata och har svårt att koncentrera mig.

SVAR: Det krävs nog att ledningen utarbetar en policy för minimering av störande och stressande buller på arbetsplatsen. Med en sådan som styrmedel kan mera konkreta röst- och ljuddämpande steg tas: möjlighet att ”stänga om sig”, om än inte med dörr så med skärm på hjul och stör-ejmarkör, förbud mot hårda klackar, ljudabsorberande inredning, lågt inställda telefonsignaler, regler för hur långa besökssamtal får vara om de inte företas i särskilt rum etc. Kanske skyddsombudet kan ta på sig att också vara ljudkulturombud?