HUR OFTA SKA MAN GÖRA RENT PÅ KONTORET?

Hur ofta ska man vädra mattor, tvätta gardiner, rengöra ventilationskanaler, dammtorka inomhus, frosta av frysar etc på en kontorsarbetsplats där det rör sig mycket folk? Jag tycker vi har det för smutsigt. Vad är egentligen brukligt?

SVAR: Det är svårt att ge bestämda svar på intervaller för rengöring av de beskrivna smutssamlande objekten, och några normer finns heller inte, utom för ventilationskanalerna, som ska kontrolleras vart sjätte år och åtgärdas i händelse av anmärkningar (gäller självdrags- och fläktstyrd frånluftsventilation med eller utan värmeväxling). På kontor är det i huvudsak människor som skapar luftföroreningarna, som vartefter lägger sig på horisontella ytor eller fastnar på vertikala. Det rör sig om partiklar från hår, hud, papper, kläder mm, organiska ämnen av vilka en del utgör föda för kvalster, vars träck innehåller enzymer som är kraftigt allergiframkallande. Om kontoret ska lämpa sig för allergiker – anställda eller besökare – måste miljön hållas efter. Jag föreslår att du diskuterar saken med dina kolleger och skyddsombud, och tar upp sådant som: ‚ Hur länge ska synlig smuts få förbli oåtgärdad? Sätt olika tidsgränser för matrestfläckar på bord och bänkar, dammråttor i korridorer, partiklar på persienner, sand och lera på entré- och andra mattor, mögelfläckar i kylskåp osv. Presentera listan för arbetsledningen med kommentaren att sådan smuts blir orsak till tilltagande nedsmutsning. Och lyser i ögonen på besökare. ‚ Är den städning som sker den rätta? Läggs det för mycket tid och kraft på att golven ska skina, för lite på dammsugning av textilier, till exempel stolsitsar av textil – en notorisk smutsfälla – och rengöring av högt liggande ytor. ‚ Kan vi tänka oss andra sätt utöver manuell städning att freda oss från inomhusdamm och smuts: luftrenare, skoöverdrag, robotdammsugare, skinn i stället för tyg på kontorsstolar? ‚ Hur stor budget för gardin- och mattvätt är rimlig och vad kan man få för den? ‚ När det gäller avfrostning, läs manualen för frysen! Om den inte sparats vet man hos leverantören, eller tillverkaren.