Hur ofta får man vara sjuk?

I går fick jag kort från min chef att hon reserverat tid för rehabsamtal med anledning av korttidsfrånvaro. Jag har varit sjuk fyra gånger under ca nio månader. Anledning för mina sjukdomar var: magsjuka, feber och influensa, men i vanliga fall mår jag bra och har inga andra sjukdomar som hindrar mig att jobba ibland mer än åtta tim/dag. Skall man på rehabsamtal om man blivit smittad på jobbet och fått magsjuka eller influensa? Hur många gånger måste man vara borta från jobbet för att gå på rehabsamtalet?

SVAR: Rehabsamtal ska ske oavsett bakgrund till tillfällena av korttidssjukfrånvaro, dvs om de är tillräckligt många. Försäkringskassans definition av upprepad korttidsfrånvaro - ett skäl till rehabsamtal - är sex eller fler korttidsfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod, men det förekommer arbetsplatser där man även använder fyra tillfällen per sex månader. I ditt fall rör det sig om fyra tillfällen inom en period på mindre än nio månader. Arbetsgivaren har alltså inte behövt kalla dig, men du kan kanske se rehabsamtalet som en omtanke, snarare än en kränkande nyfikenhet? Vid ett rehabsamtal byggt på Försäkringskassans definition har den anställde skyldighet att lämna information om sina korta sjukfrånvarotillfällen. I ditt fall handlar det inte om några känsliga uppgifter - något som kan bli fallet om arbetsgivaren misstänker missbruk.