Hur länge ska vi omplacera?

Hur många gånger måste man omplacera på grund av rehabilitering när en person inte kan göra sina ursprungliga uppgifter innan man kan säga upp? Personen har fått pröva nya mindre ansträngande uppgifter, men det resulterade i en ny sjukskrivning. Vi är ett litet företag och har inte fler uppgifter.

SVAR: Det går inte att svara generellt på frågan. Arbetsgivaren har axlat sitt rehabiliteringsansvar när hen rett ut rehabiliteringsbehovet, planlagt rehabiliteringsarbetet, och gjort de stöd- eller anpassningsinsatser som rimligen behövs. Jag skriver rimligen, eftersom det kan finnas sådana insatser, avancerade tekniska lösningar, som ligger bortom arbetsgivarens ekonomiska förmåga att ställa upp. Var gränsen går, om det blir en tvist om saken, avgörs av Arbetsdomstolen. Vidare har arbetsgivaren axlat sitt omplaceringsansvar efter att ha provat att låta personen arbeta med andra arbetsuppgifter som redan finns inom arbetsgivarens område. Uppgiften ska kunna läras rimligt fort. Utförligare kunskaper kan du hämta på www. lagen.nu