Hur länge måste jag jobba osäkert?

Jag har gått på timmar i över två år motsvarande en halvtid. Hur länge kan företaget få anställa mig på det här osäkra sättet? Har jag rätt till en halvtidstjänst?

SVAR: Det går tyvärr inte att svara ja eller nej på din fråga, med ledning av dina uppgifter. Att ”gå på timmar” är ingen anställningsform, utom i vissa kollektivavtal som tillåter ”allmän visstid” och liknande. Det finns omkring 300 000 personer i landet som arbetar på det här sättet, och många av dem har rätt till tillsvidareanställning utan att veta om det. De som hävdar sin rätt löper dock risk att bli uppsagda på direkten - någon uppsägningstid enligt las finns inte, eftersom ”timanställning” inte är en anställning i las mening - och många väljer då att inte utmana sin arbetsgivare. Rådgör med ditt fack eller med en arbetsrättsjurist!