Hur kan vuxenstuderande få utbildning i arbetsmiljö?

Var hittar man utbildningar i skyddsarbete som passar vuxenstuderande?
Och vilka skyldigheter har kommunen för elevskyddsombudens utbildning?

SVAR: Elevorganisationen arrangerar utbildning för högstadie- och gymnasieelever, där även vuxenstuderande kan delta. De ger också ut boken Elevskyddshandledningen. Mer information kan du få om du mejlar till info@elevorg.se Kommunerna är enligt arbetsmiljölagen 6:18 skyldiga att se till att elevskyddsombuden ska få den utbildning som behövs för uppdraget. Ibland arrangerar de också sådan utbildning. Varje kommun ska ha en kontaktperson för elevskyddsombuden, så ring och kolla.