Hur kan jag förklara om arbetsmiljön, på engelska?

Jag skulle vilja förklara skyddsombudens roll, och mer om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet på ett företag, för engelskspråkig personal.
Undrar därför om det finns något bra material på engelska som man kan använda.

SVAR: Det finns ett bra och lättillgängligt material, som du kan hämta på www.arbetsmiljoforum.se. Det heter "13 FAQ" och berättar hur arbetsmiljöarbetet är organiserat i Sverige. Arbetsmiljöverket har vissa av sina föreskrifter och gratisbroschyrer översatta till engelska, t ex Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), "Systematic Work Environment Management". Se www.av.se eller beställ deras katalog (ADI 100) på tel 08-730 97 00, fax 08-735 85 55.