Hur kan jag bevisa för chefen att bra arbetsmiljö lönar sig?

Min arbetsgivare säger att det kostar så fort man vill ha till en miljöförbättring. Samtidigt vet vi att personal som blir sjukskriven på grund av dålig arbetsmiljö kostar ännu mer.
Har ni något räkneexempel som man kan peka på om detta, för det enda chefen fattar är kronor och ören.

SVAR: Tänk allt vi kunde göra för mer än 100 miljarder kronor - det är vad sjukfrånvaron kostar företag och organisationer. Självklart kostar förbättringar pengar. Men friskvård lönar sig, man får tillbaka pengarna flera gånger om. På Alectas webbsida www.alecta.se finns en beräkningsmodell för vad sjukfrånvaron kostar. Där kan du, eller din chef, lägga in era aktuella siffror och se vad resultatet blir. Och även om man bortser från den ekonomiska aspekten, så har vi faktiskt en lagstiftning där din arbetsgivare är tvingad att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget.