Hur kallt får det vara inne?

Jag jobbar inom verkstadsindustrin i stora lokaler med flera portar som ofta går upp och ner. Jag undrar om det finns regler för hur kallt det får vara inomhus. Klart att det blir kallt när det är vinter och kallt ute, men som nu när det är minus 10 ute så ligger temperaturen på 7-10 grader inne. Kan man ställa nåt krav på arbetsgivaren? Att klaga hjälper inte.
Rune

SVAR: I föreskriften AFS 2009:2 sägs endast att arbetsplatser ska ha "lämpligt termiskt klimat". Går inte detta att åstadkomma i hela lokalen ska det "eftersträvas" att sådant klimat uppnås i de delar av lokalen "där arbete i huvudsak bedrivs" (29 §). Arbete i temperaturer under +10 grader C betraktas som "arbete i kyla". Om det inte är möjligt att stänga kylan ute mer effektivt, till exempel genom slussar, eller att göra något åt lokalerna invändigt, så att kalla och värmda delar åtskiljs, då återstår bara att använda kläder mot kyla. I föreskriftens kommentarsdel anges att sådana kläder kan räknas som personlig skyddsutrustning - som i så fall arbetsgivaren är skyldig att hålla med - om "klimatet inte kan anses vara ett sådant som arbetstagaren normalt kommer i kontakt med i sin vardag". Den sista formuleringen kan se förrädisk ut - ni kommer ju i er vardag i kontakt med just kallt inomhusklimat - men sett till hela året gör ni det inte, och det är nog genomsnittet som får räknas som "vardag". "Man kan inte räkna med att arbetstagaren har egna kläder för att skydda sig mot ett sådant klimat", fortsätter kommentaren. Detta borde innebära att ni har rätt till funktionella arbetskläder som skyddar mot kylan, och det bör ni kräva, om lokalerna inte kan ändras. Om arbetsgivaren nekar kan ni vända er till Arbetsmiljöverket för att få saken utredd.