HUR BLIR SKYDDSUTRUSTNINGEN POPULÄR PÅ JOBBET?

Hur får man anställda att vilja använda skyddsutrustningen? Särskilt när det gäller handskar tycker jag att det är svårt. Huden kan skadas av lösningsmedel och smuts, men jag får höra att pilliga jobb går lättare utan handskar. Vad svarar man?

SVAR: Du nämner ett problem som har lösts delvis i en del branscher. Det gäller t ex byggbranschen, där användning av skyddsutrustning oftast inte bara är obligatoriskt, utan numera också en del av att göra jobbet på ett professionellt sätt. Även i mindre riskfyllda yrken och i arbeten där personlig skyddsutrustning inte påbjuds, är detta en väg att gå: understryk att det är oprofessionellt och omoget att ta risker och kanske skada sig. Och se till att skyddsutrustningen är den bäst lämpade. I fråga om handskar: se till att välja de tunnaste och smidigaste montagehandskarna, eller, i bästa fall, ”osynlig handske” - en kräm som ger skydd och sedan tvättas bort.