Hjälp, vi går in i glasdörren!

På flera platser i våra lokaler finns det glasdörrar mellan avdelningarna. Det har ännu inte hänt att någon gått in i en dörr med sådan kraft att den splittrats, men vid flera tillfällen har incidenter inträffat.
Vi vill sätta upp dekaler på alla glasdörrar, men arbetsledningen har sagt nej, och menar att dörrbladets ram syns tydligt nog, och nu har det gått prestige i frågan. Vad gör vi?

SVAR: Jag utgår från att glasdörrarna är av härdat eller säkerhetslaminerat glas, dvs att de inte splittras i skarpt skärande stycken, om de krossas. Är de inte det har ni en betydande skaderisk som hur som helst måste förebyggas. Att i stressat tillstånd gå rätt in i en glasdörr kan ge skador även om glaset håller. En diskret men ändå tydlig dekal - det finns många motiv att välja på - är det enklaste sättet att skapa uppmärksamhet på en glasdörr. Om nu detta av något skäl inte låter sig göras kan man i stället ha lämpligt placerade spotlights, som ger synliga reflexer i dörren, rörelsestyrd varnande summer eller automatisk dörröppnare.