HAR JAG RÄTT ATT JOBBA DELTID?

Jag jobbar heltid och har inte längre små barn. Nu skulle jag vilja gå ner i arbetstid under ett år för att utvecklas i en hobby jag har. Har jag rätt att göra detta?
 

SVAR: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet på en arbetsplats, det som kallas arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Den rätten är inte uttryckt i någon lag, men anses som en rättsgrundsats av Arbetsdomstolen. Innebörden i detta fall är att det med andra ord är arbetsgivaren som bestämmer vilka tjänster som finns i företaget, vilken omfattning dessa har och vem som gör vad. Laglig rätt till deltid förekommer i princip endast i två fall, nämligen: ‚ föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen och ‚ tjänstledighet för studier, enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I övriga fall krävs en överenskommelse, dvs att arbetsgivare och du är överens. Det finns däremot ingen absolut rättighet i lag. Möjligheten att gå ner i deltid kan också bero på om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller inte. Inom offentlig verksamhet finns det via kollektivavtal en möjlighet att ansöka om att gå ner i tid genom s.k. ”delpension”. Hos den privata sektorn finns motsvarande möjlighet via s.k. ”flexpension” för tjänstemän och ”deltidspension” för arbetare. Gemensamt för båda lösningar är att du ska ha nått upp till en viss ålder, vanligtvis 60 år. Kollektivavtalad deltid är inte heller någon absolut rättighet, dvs. arbetsgivaren kan fortfarande säga nej, men behöver i sådant fall också vid en överläggning motivera beslutet. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga nej. Vad ska du då göra om arbetsgivaren säger nej? Då du saknar rättslig grund för ditt krav är en lösningsfokuserad dialog att föredra. Påtala fördelarna med en personal som trivs och kan jobba längre. Var saklig och ödmjuk inför arbetsplatsens behov. Finns det kollektivavtal och en fackklubb kan du vända dig till dem för hjälp att föra fram dina argument. Ytterst får du överväga att istället söka en deltidstjänst hos företaget, om en sådan finns. Om ni blir överens om att omreglera din anställning till en deltidstjänst måste du vara försiktig och avtala om att det är temporärt. I annat fall löper du en risk att inte få tillbaka din gamla tjänstgöringsgrad. Man ska säga till i så god tid som möjligt att man önskar gå ner i tid. Det finns dock ingen motsvarande tidsregel som i de lagreglerade fallen ovan.