HAR JAG JOBBAT FÖR MYCKET?

Chefen var utomlands i en månad och under tiden fick vi andra ta över hans pass. En av arbetarna blev sjuk och jag fick jobba 10 dagar i rad. En dag fick jag jobba 9, 5 timme för avbytaren kunde inte komma tidigare (vilket jag visste innan dock). När chefen kom hem fick jag endast ett litet tack. Vad har jag för rättigheter? Jobbar på mindre företag med kollektivavtal. Ska jag få någon kompensation extra för det? Får självklart vanlig lön. Hur tar jag upp frågan med min chef?

SVAR: Det förefaller som om åtminstone arbetstidslagens 14 § har överträtts: Arbetstagarna skall ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Läs delar av lagen (eller avtal) och när din chef är på rätt humör, ta upp saken med honom, det är möjligt att han var i god tro när han reste. Jag föreslår också att du rådgör med facket i frågan. Det finns inga säkra råd att ge i fråga om hur man ”tar upp frågor” med chefen. Om intressen står emot varandra är saklighet och relevanta argument det enda man kan rekommendera om man vill komma till gemensamt beslut.