FOLK ÄR OKUNNIGA – VAD GÄLLER för LJUDÖVERKÄNSLIGHET?

I förrgår letade jag på internet om vad där skrivs om ljudkänslighet. Där står bl a att det är ett outforskat ämne! I Sverige hävdas stenhårt att endast 2 procent av befolkningen är drabbad! Förra året hittade jag en notis om en forskarrapport som hävdade att andelen är hela 20 procent eller t o m var tredje. Ljudkänsligheten är tyvärr helt okänt för allmänheten, vilket gör att hur snällt man än ber någon som pratar högt sänka sin röst lite blir resultatet alltid detsamma: folk blir tvärt förbannade! Jag har hört en ljudkänslig berätta att i samma rum sitter tre tjänstemän av vilka en är ljudkänslig. Hon blir störd av de två andras högljudda kacklande och har svårt att koncentrera sig. Hur löser man detta problem?

SVAR: De korta svaren på dina frågor är: Omkring 2,5 procent av befolkningen besväras av svår hyperakusi - det vetenskapliga namnet på ljudöverkänslighet - medan omkring åtta procent besväras i någon grad. Överkänslighet för ljud går att träna bort, åtminstone delvis. Det senare har att göra med att ljudöverkänslighet både har fysiologisk och psykologisk bakgrund, varav den senare går att förändra. En drabbad person, som till exempel har svårt för trafikljud och dessutom redan är stressad av sina ärenden kan uppleva trafikljuden som olidliga. Några har lärt sig att hantera sin ljudöverkänslighet genom självsuggestion: man intalar sig att ”snart är jag hemma i lugnet igen”, använder något mantra - ”vad gör det om hundra år” - eller uthärdar och berömmer sig av sin stoiska hållning. Andra försöker hantera den med hörselskydd i form av proppar, något som i värsta fall leder till ökad överkänslighet. När det gäller störningar på jobbet måste arbetsgivaren agera. Gemensamma regler om samarbete, möjlighet att gå undan om jobbet kräver lugn, särskilda pausrum där man kan prata, ljudabsorberande skärmar, att de som behöver tystnad sitter tillsammans eller har eget rum kan vara lösningar. De långa svaren på dina frågor hittar du i Hörselfrämjandets broschyr Att leva med överkänslighet för ljud, som finns som pdf på organisationens hemsida.