Finns det hörselskydd för jobb på Dagis?

Barnen på vårt dagis skränar så man blir verkligen trött. Vi har försökt dämpa med mjuka material, men det räcker inte. Finns det hörselskydd som är avpassade för jobb med barn? De kan bara dämpa lite grann, man behöver ju höra vad de säger. Och helst diskreta. Och borde man kanske låta barnen ha hörselskydd också?

SVAR: Det finns forskning som visar att förskolepersonal har större nedsättning av hörseln och mer problem med tinnitus än befolkningen som helhet. Vad som är absolut viktigast är att själva lokalen – tak, helst också väggar – absorberar buller. Har ni ett bullerabsorberande tak? Åtgärder man inte så ofta tänker på är att med filt klä undersidan av bord och stolar eller baksidan av skåp osv. Ljudabsorberande skärmar, rätt placerade mellan utrymmen för fria lekar och mer lugna hörnor, ger ytterligare dämpning. Utöver dämpande material har andra slag av åtgärder provats. Man kan försöka dela upp och styra aktiviteter så att grupperna av barn blir mindre – ju fler i en grupp, desto mer måste var och en höja rösten för att bli hörd, bland annat därav kraven på mindre barngrupper. Utomhus sprids ljudet på ett annat sätt än inomhus, där det reflekteras av rummens ytor: försök vara utomhus så mycket som möjligt. I stället för att ropa högt att nu måste det bli tyst, alltså ett dåligt exempel, inför den klassiska gesten: en pekfinger framför munnen formad till ett ”hysch”. Några speciella hörselskydd för jobb med barn eller andra yrken med muntlig kommunikation finns inte.