Får man tjänstledigt för utlandsarbete?

Under vilka förutsättningar har man rätt att söka tjänstledigt? För att prova annat arbete? Utlandsvistelse? Jag skulle vilja testa att jobba utomlands i 6 månader men vågar inte ta risken att ångra mig och komma tillbaka arbetslös. Jag är hudterapeut och jobbar inom spa, vilket går under hotell-och restaurangfacket men är ej medlem.

SVAR: Det går inte att svara generellt, eftersom det skiljer sig åt i privat respektive offentlig sektor. Det kan också vara reglerat i kollektivavtal, så hör med personalavdelningen vad som gäller hos er. Studier är nog det som är lättast att få tjänstledigt för. Pröva annat arbete inom privat sektor är svårare, men individuella lösningar är alltid möjliga, om viljan finns hos de inblandade. Lycka till!