FÅR FÖRETAGET VERKLIGEN KRÄVA KONTO PÅ FACEBOOK?

Vi har en beredskapsgrupp på företaget som gått igenom möjligheterna att få ut information till alla anställda i händelse av kris och ifall kontoret måste stängas eller har brunnit ner eller liknande. Det blev beslutat att företaget skulle ha en grupp på Facebook och att företaget hade rätt att kräva att alla anställda skaffar konto där. Är det verkligen så?

SVAR: Att ha en företagsgrupp på Facebook verkar vara ett lättvindigt sätt att sköta en så allvarlig sak. Säg att en uppskattad medarbetare har omkommit. Vem som helst skulle tycka att ett meddelande om detta per internet inte tar hänsyn till behovet av personlig kontakt och empati när tunga besked ska meddelas. Det gör Facebook olämpligt också om den lösningen är menad som ett första steg. Och inte ens som första steg är det något företaget kan kräva. Företaget kan nämligen inte lagligen fordra av alla anställda att de har tillgång till nätet och Facebook, d v s äger dator eller smartphone. Inte ens om företaget står för utrustningen kan det krävas att den används på fritiden, såvitt det inte framgår av de anställdas respektive anställningsavtal att de ska kunna nås närhelst företaget önskar det. Men även då är ett normalt telefonsamtal snabbare och effektivare. Jag anser att det är chefernas sak att utbilda sig för att vid allvarliga besked kunna avgöra, från fall till fall, vilka sätt att ge besked som ska komma ifråga.