FÅR ARBETSGIVAREN ERSÄTTA ANSTÄLLD MED KONSULT?

Min kollega ska sluta. Företaget jag jobbar hos har nu bestämt att istället för att ersätta hans heltidstjänst ta in konsulter på strötimmar samt lägga ut tidigare arbetsuppgifter på diverse underleverantörer för att på så vis ha en större flexibilitet i verksamheten vid låg/högsäsong. Har min arbetsgivare rätt att göra så? Jag finner det frustrerande och vet redan nu att det kommer falla mycket mer arbete på mig, jag känner mig stressad och överhopad redan nu och har ringa marginaler att jobba över då jag är ensam med två barn som tar hela min fritid med läxor och deras aktiviteter.

SVAR: Arbetsgivaren har rätt att ”leda och fördela arbetet” dock med inskränkningar i lagar och avtal. Här rör det sig tydligt om en omorganisation, dvs arbetsgivaren är skyldig att (1) föra en förhandling före ett beslut om saken (har det inte skett, kontakta facket) och (2) bedöma de arbetsmiljömässiga riskerna med den nya organisationen. Du kan skaffa Arbetsmiljöverkets broschyr ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” och göra klart för din arbetsgivare vad som krävs. Skulle arbetsgivaren ha försummat att göra en sådan riskbedömning, eller slarvat ifrån sig saken, ska du kontakta skyddsombudet.