DET STINKER! MÅSTE VI JOBBA I FÄRGLUKT?

Man håller på att måla om i vårt kontorshus, samtidigt som alla förväntas jobba som vanligt. Men det luktar förfärligt. Är det farligt? Och vad gäller om rätten att bli evakuerad till nån luktfri plats under tiden?

SVAR: Att det luktar illa innebär inte i sig en fara. ”Farligt” blir det först när de hygieniska gränsvärdena överskrids för de flyktiga ämnen som målarfärgen avger till den luft arbetstagare andas. De är bestämda med viss marginal till vad som är skadligt. Det finns mätinstrument för sådana luftföroreningar, även sådana som kan hanteras av amatörer. Arbetsgivaren ska ha gjort en bedömning av risken för att gränsvärden överskrids. Motfrågan blir därför: har arbetsgivaren gjort en sådan? Kanske avkrävt målerifirman lugnande besked? Rör det sig inte om någon hälsofara, utan bara ett obehag, är dock problemets lösning densamma: avskiljning av de delar av lokalerna som målas och separat utvädring från dessa. I kontorslandskap är det svårare, lösningen kan bestå i att först halva lokalen målas, medan personalen tränger sig samman i andra hälften, sedan tvärt om. Till detta kan sägas att det idag finns både luktfria och snabbt torkande inomhusfärger. Någon rätt att ”bli evakuerad” har du inte, annat än om du är ”doftöverkänslig”, alltså allergisk mot vissa luktämnen i luften.