Chefen pratar om min olycka

Jag har just återkommit till min arbetsplats efter en tid sjukskrivning efter en olycka. Chefen har berättat utan min vetskap om vad som hänt mig i olyckan och om mina skador för en del av de andra medarbetarna. För mig är det privat och jag anser att det är upp till att berätta, en annan gång är det kanske inte alls en bara en olycka utan missfall eller psykisk ohälsa av någon form, något som man inte alls vill att någon vet för att kunna vara professionell i sin yrkesroll. Hur är det meningen att det ska vara?

SVAR: Det vittnar om dåligt omdöme från din chef att han utan att först fråga dig om tillstånd berättar för dina arbetskamrater vad som hänt. Om det finns på arbetsplatsen en policy för hantering av sjukfrånvaro, konsultera den för att se om chefen brutit mot den och, om så är fallet, tag stöd av skyddsombudet för att konfrontera chefen med sitt mot policyn stridande tilltag. Saknas policy eller om policyn inte tar upp integritetsfrågan bör den kompletteras eller skrivas om. Tala med facket om saken.