Chefen anställer släkten

Jag jobbar på ett privat företag med flera olika enheter. I den enheten där jag jobbar har vi en enhetschef och hon har anställt sin egen syster på företaget. Problemet är att det känns som att många saker som händer på företaget, som andra anställdas prestationer, diskuteras utanför arbetstid privat mellan systrarna. När vi har varit ute på afterwork, får man ofta höra chefens syster säga vad chefen har sagt om vissa personer.
Ibland misstänker jag att till och med en sekretessbelagt information, som chefens enskilda samtal med anställda, där anställda kanske berättat känsliga saker, läcker ut till systern. Man skulle kunna prata med ett skyddsombud om detta men där finns det ett ytterligare problem. Skyddsombudet är chefens systers pojkvän…. Dessutom beter sig chefens syster väldigt arrogant och överlägsen mot många. Jag hade tagit upp detta beteende med chefen, som ska ha pratat med henne, det var kortvarig förändring. Denna situation gör mig så irriterad och maktlös, att jag ofta mår psykiskt dåligt på arbetsplatsen.
Finns det nånting man kan göra eller det är bara att hålla ut?

SVAR: Det verkar som att en rad missförhållanden råder på arbetsplatsen, som kunde intressera den högre nivån i organisationen, särskilt om det finns en uttalad personalpolicy som står i motsättning till vad du fått uppleva. Om du inte själv vill ta på dig att till den nivån - chefens chef – ge befogad kritik av chefens missbruk av sin ställning kan kanske facket ändå ta upp frågan? Tala med facket! Skyddsombudets ställning är ett tecken på att chefen inte förstått att det råder partsrelationer på en arbetsplats, inte familjerelationer. Det är direkt olämpligt, och i strid med arbetsmiljölagens intentioner att, skyddsombudet har en familjebandsliknande relation till arbetsledningen. Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket och berätta om hur föreskriften AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (http://www.av.se/dokument/afs/afs1980_14.pdf) överträds, och överlägga om handlingsmöjligheter.