Borde vi ordna en kurs för lyfthjälpmedel?

Vi använder lyftanordningar och lyftredskap i vår verksamhet. Vi saknar dokumentation på utbildning samt tillstånd. Finns någon nedre gräns (kg) för att anordna utbildning? Är det ok när det gäller enklare lyftredskap att internutbilda istället för att anordna extern utbildning? Ska tillstånden tidssättas?

SVAR: Föreskriften AFS 2006:06 om hur lyftanordningar och lyftredskap ska användas säger inget om särskild utbildning, utom för ”förare av mer komplicerade lyftanordningar”. Däremot ställs krav på kunskaper: anordningarna och redskapen ”får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” (§ 29). Paragrafen specificerar vidare vad kunskaperna ska omfatta, från hjälpmedlens uppbyggnad, drift och manövrering till begränsningar, underhåll och kontroll. Och - som vanligt - är det arbetsgivaren som ska företa den riskbedömning som kunskaperna ska orienteras kring. Vad en sådan bedömning ska omfatta framgår av föreskriftens paragrafer 3 och 4 och motsvarande paragrafer i AFS 2006:04, Användning av arbetsutrustning. Någon nedre lastviktsgräns för kravet på kunskaper finns inte. Det är de särskilda omständigheterna som ska avgöra, till exempel om lasten har skarpa hörn eller kanter som kan vålla skada, oavsett vikt, om trånga utrymmen skapar särskilda faromoment, om lastförflyttningar sker tvärs över gång- eller tryckstråk, eller över nivåskillnader med lyfthjälpmedel på hjul, osv. Om tillstånden att hantera utrustningen ”ska tidssättas” är därmed också en fråga som bara kan besvarar lokalt. En arbetsgivare ska ha dokumentation över användarnas kunskaper i fråga om säker användning. Detta, liksom utfärdande av tillstånd, gäller generellt, även om man på arbetsplatsen normalt bara gör ”bagatellyft”. Tillstånden - ”tidssatta” eller inte - är till för att förhindra missbruk av anordningarna. Hela proceduren med riskbedömning, kunskapsutveckling, dokumentation och tillståndsgivning kan tyckas byråkratisk i verksamheter med bara bagatellyft. Där blir dock procedurerna inte nämnvärt betungande.