ÄR DET TILLBUD ELLER SKADA?

Om jag jobbar som undersköterska på ett vårdhem och ska förflytta en boende från en stol till en säng och vi båda ramlar vid förflyttningen utan att skada oss. Är det då ett tillbud eller en arbetsskada för mig? Om det är ett tillbud och jag senare skulle få ont hur gör jag då?

SVAR: Du ska rapportera händelsen som ett tillbud, och då redovisa så mycket som möjligt inte bara av omständigheterna som lett till fallet, utan också de kroppsdelar som får ta emot stöten mot golvet, eventuell värk och var den sitter. Om formuläret för tillbudsrapportering inte ger utrymme för detta ska du dokumentera för dig själv och säkra eventuella vittnesmål till händelsen. Om du "senare får ont" ska du underrätta arbetsgivaren som ska göra en anmälan om misstänkt arbetsskada till försäkringskassan och kanske AFA. Läs gärna "Arbetsskadehandboken", som Unionen publicerat på Internet.