Anställd kan inte använda skyddsskorna

Vi har en anställd som har problem med sina fötter, han kan inte använda skyddsskor utan måste ha speciella gymnastikskor med uppbyggd sula p.g.a problem med pronation som medför knäproblem. Han har intyg från hälsovården om detta.

  1. Vad gäller i vårat arbetsgivaransvar om vi tillhandahåller andra skor än skyddsskor och om en olycka skulle ske?
  2. Kan medarbetaren skriva ett intyg som frånskriver oss vårat ansvar?
SVAR: En anställd är anställd så att säga "i befintligt skick" och arbetsmiljölagen gäller generellt, dvs arbetsgivaren ansvarar för de enskilda anställdas säkerhet. I detta speciella fall måste arbetsgivaren utreda vilka alternativ för detta det finns. Då är den anställdes dispens från en regel om användning av skyddsskor bara ett av flera alternativ. Även om den anställde friskriver arbetsgivaren från ansvar vid dispensalternativet och en olyckshändelse sker så kan arbetsgivaren fällas för underlåtenhet att utröna alternativ. Alternativ kan vara uppdelning av arbetsplatsen i tillträdeszoner med olika skyddskrav, så att de zoner som förutsätter skyddsskor kompletteras med regler för tillträde utan sådana: det kan vara skyddsavstånd till truckar osv. En annan möjligheter är skomakartillverkade ortopediska skyddsskor. Kanske har företagshälsovården erfarenhet av liknande situationer.