Verksamhetens webbplatser:

Mångfald/likabehandling

Får man förbigå äldre?

Jag har en fråga om rekrytering. På min arbetsplats är medelåldern hög. Vi har nu en tjänst ute och har...

Gäller diskrimineringsregler för feta numera?

Vi har i vår verksamhet flera personer som är gravt överviktiga och därför inte klarar av alla jobb som arbetet...

Hur stoppar jag kränkande klotter?

Jag har en fundering  om hur jag går vidare efter att ha upptäckt kränkande klotter på arbetsplatsen om mig själv,...

Lagkrav på sexuell trakassering, etnisk trakassering och funktionshinder?

Vad jag förstår finns lagkrav på att man har en policy vad gäller sexuell trakassering, etnisk trakassering och funktionshinder, eller...

Plan för att öka mångfalden?

På min arbetsplats finns inga anställda med annan nationalitet än svensk (och brittisk), och så vitt jag vet inte heller...

1