Måste jag befordra den som har varit anställd längst?

En av mina anställda tycker att hon borde befordras till arbetsledare, eftersom hon har varit här flera år.
Men jag vill hellre anställa en yngre person med färre formella meriter. Kan det ses som diskriminering om jag väljer den yngre?

SVAR: På den privata arbetsmarknaden gäller följande: Om det inte genom avtal, kollektivavtal eller anställningsavtal, stipuleras någon fast befordringsgång är arbetsgivaren fri att välja vem den vill för en viss tjänst, även genom extern rekrytering. Någon diskrimineringsgrund på grund av ålder eller tjänstgöringstid finns inte. Däremot kan man tänka sig andra alternativa diskrimineringsgrunder enligt lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, liksom lagarna om förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder, på grund av kön eller sexuell läggning. Här finns både en regel avseende direkt diskriminering och en regel om indirekt diskriminering. Dessa täcker både anställning och befordran - diskriminering får inte ske under anställningsprocessen eller sedan anställning ägt rum. Arbetsgivaren behöver givetvis inte sätta någon person på tjänsten bara för att personen i sig omfattas av det skydd diskrimineringslagstiftningen ger, däremot får arbetsgivaren inte underlåta att befordra någon pga skäl som är förbjudna i lag. Den enda risk jag kan se är om en person som förbigås åtnjuter skydd av någon diskrimineringslag och börjar tvista med arbetsgivaren ? då är det bevisläget som avgör utgången av tvisten.